Özel Sevgi Hastanesi Nöroloji uzmanı Dr.Hande Biçkin Kestem unutkanlık hakkında bilgilendirmede bulundu.

Unutkanlık (Demans), farklı nedenlerden dolayı beyinde sonradan gelişen ve ilerleyerek devam eden etkilenmeler sonucu bellek, dikkat, dil,  yargılama, iç görü, görsel-uzaysal beceri,  gerçeği değerlendirme, sosyal uyumdaki değişiklikler ve düşünme gibi bilişsel fonksiyonların herhangi birinde bozulmasıyla ortaya çıkan bir hastalıklar bütünüdür. En sık gözlenen türü olan Alzheimer demansı olup bütün demansların yaklaşık %60 ila %80’inden sorumludur.

Beyimizde bilgi işleme sürecinde ,tamamen fizyolojik olarak yani normal kabul edilen ‘unutmalar’ olabilir. Ama aynı zamanda unutkanlığın bazı hastalıklar için de erken bir belirti olabileceği akılda tutulmalıdır.

BULGULAR

Sinsi başlangıçlıdır, hasta ve hasta yakınları başlangıç bulgularını farketmeyebilirler. En sık görülen yakın geçmişi hatırlamada güçlüktür. Bunun yanında, beceri kaybı, kelime bulma güçlükleri, problem çözme yetisinde azalma, yer ve yön bulma güçlükleri, hesaplama ve tanıma sorunları karşılaşılan diğer bulgulardır.

UNUTKANLIK NEDENLERİ

Bütün unutkanlıklar Alzheimer değildir. Alzheimer hastalığı dışında; damar tıkanıklıkları nedeniyle, tiroit bozukluklarında, B12 vitamini, folik asit gibi bazı vitamin ve maddelerin eksikliklerinde, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı,böbrek hastalığı gibi başka organların hastalıklarının beyni etkilemesi ile ve Parkinson hastalığı gibi santral sinir sisteminin diğer hastalıklarında da görülür.

TEDAVİSİ

Unutkanlık hastalığını tedavi etmek için yapılacak ilk iş sebeplerini saptamaktır. Hastalığın erken tanı ve tedavisi oldukça önemlidir. Belirtilen bulgulardan herhangi biri sizde veya çevrenizdeki kişilerde mevcutsa, sebepler açısından değerlendirilmek ve gerekli tedavinin düzenlenmesi için Nöroloji hekimine başvurulması gerekmektedir.