Özel Sevgi Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Op.Dr.Ahmet Eroğlu hastalık hakkında bilgilendiriyor.

Sarı Nokta Hastalığı (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu)(YBMD) 50 yaş üzerindeki olgularda makulada pigmenter ve atrofik değişikliklerle giden ve merkezi görme keskinliğinde ilerleyici azalma ile karakterize bir klinik görünüm olarak tanımlanmıştır.

Günümüzde YBMD maküler nörodejeneratif hastalık olarak tarif edilmektedir. Makulada fotoreseptör, retina pigment epiteli (RPE), Bruch membran ve koriokapillarisin etkilendiği komplike bir dejeneresans olarak ortaya çıkar.

Gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri kişilerde santral görme kaybının en sık nedenidir. Sıklığı 65-75 yaş arasında %10, 75 yaş üzerinde %25 olarak bulunmuştur, bu nedenle önemli bir toplum sağlığı sorunudur.

Belirtilerin başında özellikle merkezi görmede azalma, eğri, kırıklı ve yamuk görme gelir. Hastalık ilerlediğinde hastalar detayları görmekte zorlanırlar.

Makula dejeneresansı kuru ve yaş tip olak iki sınıfa tipe ayrılır. %90 hastada kuru tip, %10 hastada yaş tiptir. Kuru tip daha yavaş ilerler ve daha az görme kaybına neden olur.

Kuru tip makula dejeneresansında destekleyici vitamin tedavisi dışında tedavi önerilmez. Vitamin ve mineral ilaçları verilir. Hastalar belli aralıklarla takip edilerek yaş tipe geçiş olup olmadığı kontrol edilir.

Yaş tip makula dejeneresansında göz içine iğne ile ilaç verilir. Genellikle 4 haftada bir üç kez yapılır ve daha sonra duruma göre her ay veya 2-3 ayda bir devam edilir. Fayda olduğu sürece enjeksiyonlar kesilmez.