Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi kalp kasına ulaşan kan miktarı değerlendirilerek kişide koroner arter hastalığı bulunup bulunmadığının anlaşılmasına yarayan bir görüntüleme yöntemidir. Noninvaziv olması, kolay uygulanabilmesi, hastanede yatmaya gerek duyulmadan, kalp damarlarındaki tıkanıklığın ortaya çıkarılması bakımından günümüzde önemli bir test halini alan Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi, halk arasında bilinen adıyla kalp sintigrafisi (renkli kalp filmi) hakkında Özel Sevgi Hastanesi Nükleer Tıp uzmanı Dr. Neşe Güneş bilgilendiriyor.

Günümüzde her yıl bin kişiden 5’i kalp krizi geçirmekte. Her beş ölümün birine kalp krizizleri neden oluyor. Basitçe tanımlayacak olursak kalp krizi, kalp kasını besleyen koroner adını verdiğimiz damarların kan akımının kesilmesi ve kalbe yeterli kanı taşıyamamasından kaynaklanıyor. Damar tıkanınca kansız kalan kalp kası zamanla ölüme kadar gidebilmektedir. Yıllar içerisinde kolesterol adını verdiğimiz yağlar (özellikle kötü kolesterol adıyla anılan LDL kolesterol) kalp damarlarında birikir. Zaman içerisinde bu birikim ilerleyerek bir plak halini alır. Bu plak damarı daraltır, daralmayla birlikte kalp kasına giden kan ve içerisinde bulunan oksijen azalmaya başlar. Azalan oksijen nedeniyle de yorulma, göğüs ağrısı, efor gerektiren işlerde zorlanma şikayetleri gün yüzüne çıkar. İşte bu aşamada semptomlar henüz yeniyken hastalar bir kardiyoloji uzmanına başvururlarsa hastalık daha fazla ilerlemeden önlem almış olurlar. Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Miyokard Perfüzyon SPECT de denilmektedir). İşte bu aşamalarda devreye girer ve kardiyoloji uzmanına çok değerli bilgiler verip hasta için hangi tedavinin uygun uygun olduğunu belirler. Kalp sintigrafisi kalbi besleyen koroner damarlarda meydana gelen daralmalar sonucunda kalp kasının beslenememesi veya beslenmesinde yetersizlik sonucunda oluşan koroner arter hastalığı tanısında kullanılan güvenli bir Nükleer Tıp tetkikidir. Kalp sintigrafisi kalp krizi geçirme olasılığı bulunan hastaları kalp krizi geçirmeden önce saptar ve hastaların kardiyolog veya kalp damar cerrahı tarafından gerekli girişim ve tedavisinin yapılmasına rehberlik eder. Kalp sintigrafisi görüntülenmesinde Tc-99m MİBİ veya Talyum-201 gibi radyoaktif maddeler kullanılmaktadır.

Nasıl gerçekleşir?

Film için düşük miktarda radyasyon içeren bir radyoaktif ilaç; uygulanacak stres testinin sonunda ( egzersiz veya farmakolojik) damar yoluyla enjekte edilecektir. Radyoaktif ilaç kan akımı yoluyla koroner arterlere ve oradan kalp kasına ulaşır. Ardından özel bir kamera yardımıyla verilen radyoaktif maddenin kalbinizde nasıl dağıldığını gösteren görüntüler elde edilir. Görüntüler bir bilgisayar yardımıyla düzenlenerek değerlendirilir. Kalp kasına giden kan miktarı ile doğru orantılı olarak radyoaktif ilaç miktarı da artar ya da azalır. Böylecek koroner arterlerin beslediği kalp kası görüntülenerek koroner arterlerdeki darlık ya da tıkanıklıklar hakkında bilgi edinilir.

Egzersiz stres testi

Koroner arter hastalığı bazen sadece kalbin stres altında olduğu ve daha fazla kana ihtiyaç duyduğu durumlarda saptanabilir. Bu nedenle MPS çalışması genellikle istirahat ve stres sonrası olmak üzere iki çalışma şeklinde gerçekleştirilir. Kalpte stres oluşturmak amacıyla yapılan egzersiz bir koşu bandı veya bisiklet yardımıyla olabilir. Egzersiz kalbinizin daha fazla çalışmasını ve kan ihtiyacının artmasını sağlayarak tıkanıklık ve damarların varlığını saptamaya yardımcı olur.

Farmakolojik stres testi

Bazı fiziksel nedenlerle, örneğin ortopedik problemlerle yeterli egzersiz yapamayan hastalarda uygulanır. Damar yoluyla verilen bir ilaç kalbiniz üzerinde egzersiz testi ile benzer bir stres durumu oluşturur. Bu ilaç radyoaktif içermemektedir. Stres testi sonrası elde edilecek görüntüler istirahat durumundaki görüntüler ile karşılaştırılır. Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi doktorunuza sizin durumunuz hakkında şu bilgileri sağlayabilir;

-Sizde koroner arter hastalığı olup olmadığını, eğer varsa ciddiyetinin ne düzeyde olduğunu,
-Kalp krizi (enfarktüs) geçirme riskinizi,
-Koroner arter hastalığı için başka testlere veya tedaviye ihtiyacınız olup olmadığını.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi güvenli bir işlem midir?

Birçok insan gibi siz de bu test nedeniyle maruz kalabileceğiniz radyasyon yüzünden endişeye kapılmış olabilirsiniz. Ancak bu konuda rahat olabilirsiniz. Çünkü bu test sonucunda vücudunuzun maruz kalacağı toplam radyasyon miktarı tipik bir röntgen filminden daha fazla olmayacaktır. Verilen radyoaktif ilaç fiziksel olarak kısa bir süre içerisinde radyoaktif özelliğini yitireceği gibi vücudunuzdan da doğal yollarla hızlı bir şekilde atılacaktır. Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi, 20 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan, hasta için ciddi bir risk içermeyen, sonuçlarının güvenirliliği defalarca kanıtlanmış bir görüntüleme yöntemidir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi öncesi nelere dikkat etmelisiniz?

-Aksi söylenmediği taktirde randevu saatinizden önce en az 8 saat süreyle bireyler yiyip içmeyiniz.
-Kalp hastalığı ve hipertansiyon nedeniyle kullanmakta olduğunuz ilaçlarınız varsa, bu ilaçları aksi belirtilmediği sürece size bildirecek olan süre boyunca (ortalama 2 gün öncesinden) kullanmayınız.
-İşlem günü rahat bir kıyafet ve ayakkabılar ile dinlenmiş olarak hastaneye gelinmelidir.
-Eğer farmakolojik stres testi uygulanacak ise çay, kahve ve çikolata gibi gıdaların kullanımına birkaç gün öncesinden ara veriniz. Sigara kullanımına da birkaç gün önceden ara veriniz.
-Eğer mevcutsa durumunuzu bildirir özet-epikriz raporları veya önceki test sonuçlarınızı yanınızda bulundurunuz.