1- Gerçekten akılları var mıdır?

Akıllı lens olarak adlandırılan lensler, dünyanın hiçbir yerinde akıllı lens olarak adlandırılmamaktadır. Bu ülkemizde ortaya atılan etik olmayan bir pazarlama yöntemidir. Bu lenslerin aklı olmamakla birlikte sadece iç içe geçmiş üç farklı lense benzeyen trifokal (üç odaklı) bir yapıları vardır. Bu üç odak sayesinde, uzak, orta (bilgisayar ve telefona bakma) ve yakın (okuma) mesafelerinde gözlüksüz görme sağlayan, bir anlamda üç farklı merceğin içi içe yapıştırıldığı göz içi lenslerdir.

2- Akıllı Lensler Kimlere uygulanırlar?

Akıllı lens yani trifokal lensler, ileri yaşta (50 yaş ve üzeri) katarakt oluşan, yani kendi göz merceği bozulan hastalara yapılan ameliyatta hastanın eritilerek alınan kendi bozuk merceği yerine konulan bir mercek türüdür. Üç odaklı bu mercekler sayesinde katarakt ameliyatı olan hastalar, yakın orta ve uzakta gözlük ihtiyacı duymamaktadırlar.

İstisnai bir durum olarak da 40-50 yaş sonrası hastalara, katarakt oluşumu öncesi yakın görmenin bozulup yakın gözlüğüne ihtiyaç ortaya çıktığında, katarakt ameliyatı yapılarak bu tür lensler takılabilmektedir. Bu yöntem yakın ve uzak gözlüğü kullanmak istemeyen 40 yaş üstü hastalar için kullanılabilecek tek yöntemdir. Çünkü bu yaş grubunda artık LASIK gibi lazer ameliyatları uygun olmamaktadır.

3- Kimlerde kalıcı görme problemleri oluşturur?

İnsan gözü eğer uzakta bozuk değilse yani miyop değilse 45-50 yaş sonrası yakını görmeyi kaybetmektedir. İnsan yapısı güncel hiçbir yöntem ve ameliyat bize gençliğimizdeki yakın görme kalitesini, uzak görmeyi bozmadan sağlayamaz. Akıllı lensler, yakını gözlüksüz gösterseler de uzak görmede kontrast kaybı ve gece görmede ışıklar da dağılma gibi problemler ortaya çıkarabilmektedirler. Bu nedenle gözünüzün uygunluğu yanında bu bilgileri doğru olarak almanız ve anlamanız çok önemlidir.