Özel İzmiryolu Sevgi Hastanesi Üroloji uzmanı Op.Dr. Erdal Kalcı erkeklerde sertleşme sorununun çözümü olan ESWT (extracorpreal Shock Wave Therapy) hakkında bilgilendiriyor.

Ameliyatsız – Ağrısız – Yan Etkisiz – Kalıcı etki

Penil ESWT nedir? Hangi hastalıklarda kullanılır?

Şok Dalga Tedavisi / ESWT (extracorpreal Shock Wave Therapy) anlamına gelen bir kısaltmadır. Şok dalgaları ses dalgalarının yoğunlaştırılmıi şeklidir. Penil ESWT en çok sertleşme sorunu olan erkeklerde ereksiyon kalitesini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca penis kireçlenmesi diye adlandırılan Peyroni Hastalığı, Kronik Prostatit, Pelvik Ağrı Sendromu gibi hastalıkların tedavilerinde de kullanılmaktadır.

Nasıl uygulanır?

ESWT cilt üzerinden penisin farklı bölgelerine bu tedavi için geliştirilmiş özel başlıklar sayesinde genellikle hasta tarafından hissedilmeyen düşük yoğunluklu şok dalgalarının ard arda verilmesiyle yapılmaktadır. Genellikle 6 seans olarak ortalama her seansta 3000 atış yapılarak tekrarlanır. Bir seans yaklaşık 10-15 dk arasında sürmektedir.

Şok Dalga Tedavisi nasıl etki yapar?

Sertleşme problemi 40 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yarısında gözlenir. Bu durum bazen hafif, bazen de ağır olabilir. Penise giden kan akımı ereksiyonun temelini oluşturur. Bazı hastalıklara ve yaşa bağlı, bazen de sebebi belli olmayan nedenlerle penise giden kan akımı azalır ve sertleşme bozulur. Yapılan araştırmalarda düşük yoğunluklu şok dalgalarının kök hücrelerini uyararak damar iç yapılarını onardığı, nitrik oksit senteziyle yeni mikro damarlar oluşturduğu ispatlanmıştır. ESWT ile verilen şok dalgalarıyla peniste damarlar genişler ve yeni damar oluşumuyla kan akımı artar. Sertleşme sorununda kalıcı bir çözüm şansı sağlamaktadır.

Neden Penil ESWT?

ESWT penis cildi üzerinden uygulanan ve anestezisiz ve yatış yapılmadan uygulanan, işlemden sonra hemen işe dönülebilen, işlem süresince herahangi bir kısıtlama veya ilaç kesilmesini gerektirmeyen, yan etkisiz bir yöntemdir. Özellikle peniste kan akımının bozulduğu durumlarda yüksek fayda sağlayan ESWT’nin tercih edilmesinin sebebi sertleşme sorununda geçici çözümlerin yerini alan yeni ve kalıcı bir yöntem olmasıdır.

ESWT Avrupa ve Amerika’da birçok klinikte güvenle uygulanmaktadır.

ESWT ne zaman fayda sağlar?

ESWT uygulanan hastaların bir kısmı daha ilk seanslardan fayda görmekle beraber tedavinin temelinde yatan yeni damar oluşumu, kan akımını arttırma ve buna bağlı iyileşme olduğundan asıl beklenen yarar işlemden 3-6 hafta sonra görülür.

Başarı oranı nedir?

Başarı oranları hastadan hastaya göre değişmektedir. Sertleşmedeki sorunun düzeyine göre hafif ve orta düzeydeki hastalarımızda başarı oranı %85’dir. Ağır durumda olanlar da ise başarı %60’dır. Ayrıca seans sayısı arttıkça başarı oranı artmaktadır. ESWT ayrıca peniste yaklaşık 3-5 mm arasında kalınlaşma sağlamaktadır.