ZİYARETÇİ REHBERİ

ZİYARETÇİ VE REFAKATÇI KURALLARI

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GELMEMELİDİR?
– 16 yaş altı çocuklar,
– Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar,
– Enfeksiyona hastalığı veya enfeksiyona yatkınlığı olanlar,
– Herhangi bir kronik hastalığı olanlar hasta ziyaretine gelmemesi gerekir.

HASTANE ZİYARET KURALLARI
– Ziyaret sırasında hastaneye yiyecek ve içecek alınmaz.
– Hastanemizde belirlenen kardeş ve çocuk ziyaretçiler, en az 1 yetişkin 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
– Hasta ziyaret saatleri dışında, ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır. Belirtilen saatlerin dışında hekimin/birim sorumlusunun izni olmadan ziyaret yapılamaz.
– Hastalarımızın sağlığı için odada aynı anda ikiden fazla ziyaretçi bulunulmamalı ve ziyaret süresi kısa tutulmamalıdır.
– Ziyaret sırasında hasta yatağına oturulmamalıdır.
– Ziyaret sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösterilmelidir.
– Ziyaret sırasında hastalarımızın ve ziyaretçilerin sağlığının korunması için hasta ile doğrudan temas edilmemelidir.
– Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalı ya da el dezenfektanı kullanılmalıdır.
– Hasta başı cihazları ve yatak kumandası gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunulmamalı ve bunlarla oynanmamalıdır.
– Hasta ile ilgili tedavi malzemelerine müdahale edilmemelidir.
– Hastaneye hasta ziyareti için evcil hayvan getirilmemelidir.
– Hekim tarafından ziyaretçi veya refakatçi uygulaması yasaklanmışsa buna uymaya özen gösterilmelidir.
– Özellikli bölümler için (yoğun bakımlar) ziyaret ve bilgi edinme ilgili bölüm girişlerindeki yazılı düzenleme doğrultusunda yapılmalıdır.
– Doğum servisine 1. Derece akrabaları dışında ziyaretçi kabul edilmez.
– Hastane binası içinde sigara içilmez.
– Hastane binası içinde yüksek sesle konuşulmaz.
– Hastane malına zarar verilmez.
– Ziyaretçiler servis hemşiresinin bilgisi olmadan hastayı servisten ayıramaz.
– Hasta odası ve tuvaletler temiz olarak kullanılır.
– Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınılır.
– Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır.

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERDE ZİYARETÇİ KURALLARI:
– Bulaşıcı hastalığı olan hastalar izole odalarda tedavi edilir ve genellikle ziyaretçi kabul edilmez. Ziyaretçi alımı gerektiğinde sağlık personellerinin önerilerine uyularak gerekli tedbirler ve Kişisel Koruyucu önlemler alındıktan sonra ziyaret gerçekleştirilir.
– Bağışıklık sisteminde sorun yaşayan hastalara hekim kontrolü altında ziyaret planı hazırlanır.
– Hekimin ziyarette sakınca gördüğü hastalara, hekimin talimatları doğrultusunda ziyaretçi kabul edilir.

ÇOCUK HASTALARIN KARDEŞ VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN ZİYARET EDİLEBİLMESİNE YÖNELİK KURALLAR:
– Tüm çocuk ziyaretçiler yatan hasta ziyareti öncesinde bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalık (suçiçeği, kızamık, influenza v.s gibi) ile son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık / temas öyküsü sorgulanmalıdır.
– Hastalık / temas öyküsü olan veya ziyaret esnasında viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş, döküntü, burun akıntısı. öksürük v.s) olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.
– Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enfeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde bir sakınca yoktur.
– <16 yaş tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn ya da erişkinler sorumludur.
– En az bir yetişkin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde (klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre klinik sorumlu hekimi ile enfeksiyon kontrol komitesince uygun görülen klinikler) ve belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
– 3 yaş üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş ziyaret saatlerinde 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
– Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağlandıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.
– Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.

REFAKATÇİ POLİTİKASI
Hastanemizde hizmet akışını engellemeyecek şekilde, hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, uygun zaman ve yöntem dahilinde, belirli kurallar konularak, yatarak hizmet alan hastalarımızın tıbbi bakım ve psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hasta yakınlarının destek ve katılımı sağlanarak, kurumsal imajı arttırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

KİMLER REFAKATÇİ OLMAMALIDIR?
18 yaş altı çocuklar,
Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar,
Enfeksiyona hastalığı veya enfeksiyona yatkınlığı olanlar,
Bakıma ihtiyacı olan kişiler
Herhangi bir kronik hastalığı olanlar refakatçi olmaması gerekir.

HASTANE REFAKAT KURALLARI
– Hastane binası içerisinde Sigara içilmez.
– Hastane binası içinde yüksek sesle konuşulmaz.
– Hastane malına zarar verilmez.
– Hasta odası ve tuvaletler temiz olarak kullanılır
– Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınılır.
– Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde ilgili servis sorumlu hemşiresinin bilgi dahilinde yapılır
– Refakatçiler vizite saatlerinde hasta odalarını boşaltmalıdır.
– Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
– Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır.
– Refakatçi için HBYS üzerinden refakat tanımlanır ve refakatçi sayısı özel durumlar dışında bir kişiyle sınırlıdır.
– Refakatçi için hasta kabulü sırasında refakatçi kaydı yapılır.
– Sadece bir refakatçi hastasının ismini belirterek yemek hizmetinden faydalanabilir.
– Refakatçi değişiminde mutlaka servis hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.
– Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
– İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
– Yatış sırasında değerli eşyalar hasta tarafından, refakatçisine teslim edilmesi gerekmektedir. Refakatçisi olmayan hastalar, hasta eşyaları teslim formuyla eşyalarını servis hemşirelerine teslim eder.
– Refakatçi, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışında herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
– Refakatçiler el hijyeni kurallarına uymalıdır.
– Refakatçiler hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemeli, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceği hastaya verilmemelidir.
– Refakat süresinin bitimi ya da hastanın taburcu olması durumunda servis hemşiresi HBYS üzerinden refakat kaydını sonlandırmalıdır.
– Hastane işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru, hasta/hastalığı hakkında öğrenmek istenilen her türlü bilgi için hekim ve hemşirelere başvurulabilmektedir.
– Hizmetlerimizle ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetler hastanenin Hasta Hakları Birimine yapılabilmektedir.
– Refakat süresinin bitimi ya da hastanın taburcu olması durumunda servis hemşiresi HBYS üzerinden refakat kaydını sonlandırmalıdır.
– Hastane işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru, hasta/hastalığı hakkında öğrenmek istenilen her türlü bilgi için hekim ve hemşirelere başvurulabilmektedir.
– Hizmetlerimizle ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetler hastanenin Hasta Hakları Birimine yapılabilmektedir.

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERDE REFAKATÇİ KURALLARI:
– Özellikli hasta gruplarının (terminal dönem, geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, istismara uğramış hastalar) refakatçileri hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.
– Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.
– Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler olmalıdır.
– İzolasyon odasında tedavisi devam eden hastaların refakatçi ve yakınlarının hastanenin belirlediği gerekli izolasyon önlemlerine uyumlu olarak refakatlerine devam etmeleri gerekmektedir.
– Engelli hastalarımız için refakatçi desteği dışında hastane personel desteği de verilmelidir.