BEBEK DOSTU HASTANE

EMZİRME POLİTİKASI

TEMEL YÖNETİM UYGULAMALARI

1- Hastanemizde anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulmuştur.

a) Anne sütü muadillerinin pazarlamasıyla ilgili Uluslararası Yasa ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Anne sütü muadillerinin reklamına ve pazarlanmasına izin verilmez.

b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir bebek beslenme politikası oluşturulmuştur. Bebek beslenme politikamız ilk 6 ay sadece anne sütü, 2 yaş ve ötesine kadar emzirmeleri önerilmektedir.

2- Anne/bebek alanında çalışan personel emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donanımlıdır.

TEMEL KLİNİK UYGULAMALAR

3- Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilmektedir.

4- Annelerin bebekle derhal ve kesintisiz şekilde ten teması kurması sağlanır ve doğumdan sonra en kısa zamanda emzirmeye başlamaları için annelere destek olunmaktadır.

5- Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yeni doğanlara anne sütünden başka katı veya sıvı gıda verilmemektedir.

6- Anneler bebekleriyle bir arada tutulur ve bebekleri günün 24 saati boyunca anneleri ile aynı odada kalması sağlanmaktadır.-

7- Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesiyle sıkça karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek verilmektedir.

8- Bebeğin acıktığı zaman verdiği işaretleri tanımaları ve bunlara yanıt vermeleri konusunda annelere destek olunmaktadır.

9- Biberon, biberon emziği ve boş emzik gibi aparatların kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilmektedir.

10- Ebeveynlerin ve bebeklerin sürekli destek ve bakım hizmetlerine gereken zamanda erişim sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla taburcu işlemleri eşgüdüm içerisinde yürütülür.

11- Annelere hastaneden çıktıktan sonra destek ve danışmanlık alabilecekleri yer olarak Özel Sevgi Hastaneleri emzirme danışmanlığı ve gebe okulu hakkında bilgi verilmektedir.