Kategori: Nükleer Tıp

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi kalp kasına ulaşan kan miktarı değerlendirilerek kişide koroner arter hastalığı bulunup bulunmadığının anlaşılmasına yarayan bir görüntüleme yöntemidir. Noninvaziv olması, kolay uygulanabilmesi, hastanede yatmaya gerek duyulmadan, kalp damarlarındaki tıkanıklığın ortaya çıkarılması bakımından günümüzde önemli bir test halini alan …

Read More