Kalite Politikası

Hastalarımız İçin:

Hizmet ettiğimiz hastanın en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek hasta sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak.
Günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanmak.
Hastalarımız için en ekonomik en doğru teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmak.  
Hastalarımızın beklentilerini karşılamayı en üst seviyeye çıkarmak.
Koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak için hiçbir ayrıntıdan kaçınmamak.
Sağlık hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek.
Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.  

Çalışanlarımız İçin:

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak.
Huzurlu, içten, samimi, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak.
Güçlü bir gelecek odağı yaratmak.
Hedeflerimizi çalışanlarımızın yüreklerine nakşetmek.
Onları onurlandırmak.
Çalışanlarımızın hastanemizi benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.  

Hastanemiz İçin:

Öncelikle insan haklarına saygılı olmak.
Seçkin bir personel ve hekim grubu kurmak için çalışan gelişimini her zaman desteklemek.
Her zaman daha iyisi olacağına inanmak.
Kendimizi devamlı ölçmek ve iyileştirmek.
Sürekli ve sağlıklı büyüme hedefinden taviz vermemek.
Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek.
Enfeksiyon kontrolü için surveyans sistemini geliştirmek ve ulusal izleme sistemine katkıda bulunmak.
Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.  

Ülkemiz İçin:

Sağlık sektöründe saygın bir konumda olmak.
Çevre politikasına destek olmak.