İnsan Kaynakları

Yeni İş, Yeni Hayat

Özel Sevgi Hastaneleri’nin gelişen ve büyüyen yapısında yer almak istersen hemen başvur.

Genel Bilgiler

Firmamıza, strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda onaylanan yeni ilave kadrolara kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri, politikaları, hedefleri ve kurum kültürüne uygun etkinliklere sahip adayları seçerek dolduruyoruz.

Firmamıza posta, e-posta, internet sitesi, şirket çalışanlarımızın veya danışmanlık şirketlerinin önerileri gibi farklı kaynaklardan gelen iş başvurularını inceleyerek ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli yetkinliklere sahip ve pozisyon gerekliliklerine cevap veriyoruz. Seçim sürecinin sonucunda uygun bulduğumuz adaylara iş teklifinde bulunuyor ve teklifin kabulü durumunda yeni çalışma arkadaşımıza Ailemize Hoşgeldin diyoruz, uygun bulmadığımız adayları da sonuçla ilgili bilgilendiriyoruz.

İşe yeni başlayan çalışanlarımızı oryantasyon ve işbaşı eğitimleriyle destekliyor; Firmamııza ve görevine uyumunu sağlıyoruz.

İşe alımlarda adayların öncelikle,

  • İşine olan bağlılığını,
  • Takım çalışmasına yatkınlığını,
  • Çalışkanlığını,
  • İletişim becerisini,
  • İş hayatında ki değişimlere karşı esnekliği,
  • Stresle baş edebilme yöntemlerini,
  • Çözüm yönetimini ve sonuç odaklılığını görmeye çalışıyoruz

Türkiye’nin gelişen sağlık kuruluşlarından biri olan Özel Sevgi Hastaneleri çalışanlarının, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Sevgi Akademi bu vizyonuyla eğitim ve gelişim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gelişen dünyayla birlikte farklılık gösteren eğitim teknolojileri ve yöntemlerini yakından izleyen Akademimiz’de, sınıf içi eğitimlere ek olarak e-öğrenme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Davranışsal değişikliği destekleyen “süreklilik” anlayışı, eğitimlere dair yorum ve önerilerin Akademi platformunda paylaşılmasıyla sağlanır.

Ortak bir yönetim kültürü ve değer anlayışıyla geliştirilen Liderlik Programları ve İç Gelişim Programı’nın yanı sıra, potansiyel sahibi dış adayları kurumumuza kazandırma amacıyla geliştirilen Dış Gelişim Programları da Akademimiz bünyesinde yürütülmektedir.

Kurumumuz kendi yönetici kaynağını yetiştirmek üzerine odaklanmıştır. Bu çerçevede yatay veya dikey kurum içi geçiş / terfiler , kariyer yönetimi ekibimiz tarafından takip edilmektedir.

Her ay üst yönetim kadromuzdan oluşan terfi komitesi uzman / ekip lideri ve üstü, bütün terfi adaylarını değerlendirmekte ve karara bağlamaktadır.

Davranışsal değişikliği destekleyen “süreklilik” anlayışı, eğitimlere dair yorum ve önerilerin Akademi platformunda paylaşılmasıyla sağlanır.

Çalışanlarımız İntranetimiz üzerinden açtığımız açık pozisyon ilanlarına kendileri başvurabildiği gibi yöneticileri veya kariyer yönetimi ekibi tarafından da önerilebilirler.

Kurumumuzda yaklaşık 50 farklı görev tanımı için performans değerlendirme formları oluşturulmuştur.

İlgili çalışanımızın iş performansı yılda bir defa 1. ve 2. yöneticisi tarafından değerlendirilir ve performans değerlendirme görüşmesinde kendisine geri bildirimde bulunulur. Görüşmelerde takip eden yıl içerisinde gelişimi hedeflenen konular üzerine odaklanılır.

İşe yeni başlayan her çalışanımız ile 2. ve 6. ayında performansı değerlendirilir.

Çalışanlarımızın aylık ücreti “brüt ücret” üzerinden hesaplanmakta, maaş bordroları çalışanlar ile paylaşılmakta, maaşlar her ayın belirli günü çalışanlarımızı banka hesaplarına yatmaktadır.

Departman ve pozisyonlarımıza göre ücret araştırması yapılmakta ve bu çerçevede ücret skalası uygulanmaktadır

Çalışma lokasyonlarımıza ulaşım personel servisleri ile sağlanmaktadır.

Bulundukları il dışında ikamet eden sağlık çalışanlarımız için ücret kesintisi olmaksızın lojman imkanı bulunmakta olup, bu imkan lokasyona göre değişkenlik gösterebilir.

Hastanede bulunan yemekhanelerimizde sabah kahvaltısı, öğle yemeği, çay molaları ve akşam yemeği imkanı bulunmaktadır.

Çalışanlarımızın yakınları hastanelerimize geldiklerinde personel yakını indiriminden faydalanabilmektedirler.

Şirket içi ilanlar ile uygun koşullu kira paylaşımı, ihtiyaç duyduğumuz eşyaları bulabilme gibi birçok imkan yanında, sosyal paylaşımlar yapabildiğimiz şirket içi geniş bir web portalından yararlanabilirsiniz