Sevgi Hastaneleri olarak tüm sağlık hizmetlerimizde en son teknoloji ile güncel kalmayı amaç edinmekteyiz. Sürekli inovasyon ilkesi ile kurduğumuz Zen odamızda yeni bir radyasyon teknolojisi kullanıyoruz. Adaptive Statistics Ilterative Reconstruction (ASIR), radyoloji ekibimiz tarafından uygulanan ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında daha az radyasyona maruz kalmanızı sağlayan bir yazılım paketidir. BT taraması sırasında, yumuşak dokunuzu X-RAY cihazına görünür kılmayı sağlayan küçük bir radyoaktif çözelti dozu (oral veya enjeksiyon yoluyla) verilecektir. ASIR teknolojisi sayesinde BT organlarınızın aynı yüksek kalitede görüntülerini alırken radyoaktif çözeltinin düşük dozda verilmesini sağlayabiliyoruz.