Bölümümüzde uzman doktorlarımız tüm yaş gruplarında görülebilen ruhsal ve davranışsal sorunlar danışma, tanı ve tedavi açısından ele alıyor. Başvuru sahibi kişinin durumu değerlendirildikten sonra, kendisiyle işbirliği içerisinde gerekirse tedavi planı yapılıyor ya da tedavi gerektirmeyen durumlarda önerilerde bulunuluyor. Uzmanlarımız, psikiyatrik tedavinin kişiye özel olması bilinciyle hareket ediyor ve katı şablonlardan kaçınıyor.

Bölümümüzün uzman doktorları, diğer dahili ve cerrahi tıp dallarını ilgilendiren hastalıkları olan kişilere, yataklı servislerdeki misafirlerimize, ayaktan ya da Acil Servis muayenelerinde psikiyatri konsültasyonu hizmeti de veriyor. Ruh sağlığı ile ilgili sorunların tüm tıp dallarını ilgilendiren hastalıklara eşlik edebileceği düşüncesiyle yaşam kalitesini, hasta-doktor işbirliğini ve kimi zaman da bedensel hastalıkların seyrini olumlu etkileyen destekler sunuyoruz.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümü, çalıştıkları alanlarda uzun süreli birikim ve deneyime sahip uzmanlardan oluşuyor. Tedavilerde sadece biyolojik yöntemlerle yetinilmemesi, uygun olan durumların psikoterapi açısından da ele alınmasına özen gösterilmesi, tedavi yaklaşımlarımıza da yön veriyor. Özellikle sadece biyolojik tedavi yani ilaçla iyileşme olanağı bulunmayan travma-sonrası stres, dissosiyatif bozukluklar, psikosomatik durumlar, kişilik bozukluğu ve diğer kompleks alanlarda özelleşmiş psikoterapi yaklaşımları sunarak çözüm yönünde daha fazla adım atıyoruz.

Çocuk ve ergen yaşlarındaki başvurularda yaşa özgü problemleri özellikle dikkate alıyor ve aileyle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Okulların rehberlik servisleriyle de diyaloğa önem veriyoruz. Yüksek etik değerlere önem veren ve uygulayan ekibimiz, başvuran kişinin yararına olabilecek en iyi yaklaşımın hangi bileşenlerden oluştuğunu, dengeli ve gerçekçi bir biçimde değerlendiriyor. Tedavide, başvuran kişinin istek ve görüşlerine mutlaka gereken önem veriliyor. Kısacası “önce kişiye zarar vermemek” ilkesini gözeten bölümümüz, ruhsal tedavilerde karşılıklı güven ilişkisinin en önde gelen ilke olduğu düşüncesini benimseyerek hizmet veriyor.