Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Göz sağlığı, yaşam kalitesi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bazı göz hastalıkları erken dönemde tedavi edilmediklerinde ilerleyerek görme kaybına varan kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle düzenli göz muayenesi yaptırmak ve gözlerdeki olası hastalıkları ilerlemeden tespit etmek büyük önem taşır. Sağlıklı insanlar yılda bir kez göz taramasından geçmeli, göz sağlığına ilişkin herhangi bir şikayeti bulunanlar Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne muayene olmalıdır.

Bölümünde vitreo-retinal hastalıklar, katarakt-refraktif cerrahi, oküloplastik cerrahi, glokom, sarı nokta hastalığı tanı ve tedavisi, refraksiyon-kırma kusurları, şaşılık, pediatrik oftalmoloji, prematüre retinopatisi, retina ve kornea hastalıkları gibi branşlarda hizmet verilir. Uzman hekimler, göz hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde güncel teknolojilerden faydalanır.

Kliniğimizde Uygulanan Belli Başlı Tedaviler

Genel göz muayenesi

Katarakt cerrahisi

Retina hastalıkları ve cerrahisi (vitrektomi)

Glokom tedavisi (göz tansiyonu)

Şaşılık ve çocuk göz hastalıkları tedavisi

Kornea hastalıkları ve kornea nakli

Göz estetiği (Oküloplasti) ve üveit

 Genel Göz Muayenesi

Göz Bölümü’ne başvuran hastalarımız güler yüzlü ve tecrübeli personelimiz tarafından karşılanır. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra tüm hastalarımıza göz teknisyenimiz tarafından otorefraktometre (bilgisayarlı göz ölçümü) ve bilgisayarlı göz tansiyonu ölçümü yapılır. Daha sonra hastalarımız hasta danışmanları tarafından muayene olacakları odaya alınırlar. Burada uzman hekimler tarafından hastaların şikâyetleri dinlendikten sonra görme seviyesi ve kırma kusuru belirlenir. Biyomikroskopik muayene yapılarak gözün dış ve iç katmanları incelenir. Son olarak göz dibi muayenesi ile gözün en arkasındaki retina tabakası incelenir ve muayene tamamlanır. Gerek görüldüğü durumlarda göze damla konarak gözbebeği büyütülür ve daha ayrıntılı göz dibi muayenesi yapılır.

Katarakt Cerrahisi (Fakoemülsifikasyon)

Katarakt göz merceğinin matlaşması ve şeffaflığını kaybetmesidir. Katarakt en sık yaşa bağlı gelişmekte olup tek tedavisi cerrahidir. Katarakt cerrahisinde en gelişmiş teknik fakoemülsifikasyon yani fako cerrahisidir. Cerrahiden önce ilk işlem göz içine takılacak merceğin numarasının hesaplanmasıdır. Bu ölçüm için kliniğimizde en son teknoloji IOLMaster cihazı kullanılmaktadır. Fako cerrahisinde göz damla ile uyuşturulur. Göz içerisine yaklaşık 2 mm’lik bir kesi ile girilerek ultrasonografik ses dalgalarıyla katarakt parçalanarak temizlenir. Son aşamada göz içerisine net görüşü sağlayacak yapay mercek yerleştirilir. Mercek göz içerisinde ömür boyu kalacağı için kalitesi çok önemlidir. Mercekler uzak görmeyi veya hem uzak hem de yakın görmeyi sağlayacak şekilde takılabilir. Kesi yeri çok küçük olduğu için dikiş konulmasına gerek kalmaz. Bu sayede iyileşme süreci çok hızlı ve konforlu olur.

Katarakt Hastalığı

Katarakt, net görmemizi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ve matlaşmasıdır. Başka bir anlatımla görmemizin buzlu bir camın arkasından bakıyormuş gibi olmasıdır.

Katarakt, ileri yaşlarda görülen bir göz hastalığı olmasına rağmen; yeni doğan bebeklerde, şeker hastalarında, göze gelen fiziksel darbeler sonrasında, uzun süreli kortizonlu ilaç kullananlarda da görülebilen bir göz hastalığıdır.

Kataraktın belirtileri; çok ince detayları görebilme yeteneğimiz, giderek küçülen rakamlardan oluşan testlerle kontrol edilir.

•  Görmenin yavaş yavaş azalması
•  Işığa hassasiyet (göz kamaşması)
•  Okuma zorluğu
•  Gece görüşünde bozulma
•  Renklerde soluklaşma veya sararma
• Gözlük numaralarının sık değişmesi

Katarakt, ilaçla tedavisi yapılan ve ilerlemesi durdurulabilen bir rahatsızlık değildir. Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Modern cerrahi yöntemlerle yapılan katarakt ameliyatı sonucunda hastalar aynı gün evlerine dönebilmektedir.

Katarakt Tedavisi

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Ameliyat esnasında göz damla yardımıyla bölgesel olarak uyuşturulur, bu şekilde ameliyat narkozsuz, iğnesiz, ağrısız olarak gerçekleştirilir.

Fako Yöntemi (Fakoemülsifikasyon Tekniği)

Saydamlığını yitirmiş göz içi merceği ultrasonik ses dalgaları yayan özel bir cihazla göz içinde parçalanarak emilir. Yapay, katlanabilir bir mercek göze yerleştirilir. Kesi küçük olduğundan dikişe gerek duyulmaz. Enfeksiyon ihtimali sebebiyle iki gözün ameliyatı aynı gün yapılmaz. İki gözün ameliyatı arasındaki sürenin en erken 1 hafta olması önerilir.

Katarakt tedavisi, mikrocerrahi gerektiren çok önemli bir ameliyattır.
Ameliyatın başarısını, hekimin tecrübesi ve ameliyatın gerçekleştirildiği ameliyathane sterilizasyonu ve kullanılan malzeme kalite ve sterilizasyonu doğrudan etkiler.

Retina Hastalıkları ve Vitrektomi

Retina gözün en arka kısmında bulunan sinir tabakasıdır. Görüntünün elektrik sinyalleri halinde beyine iletilmesini sağlar. Retina hastalıklarının tedavisi hastalığın aşamasına göre farklılık gösterebilir. Sıklıkla lazer tedavisi ve cerrahi müdahale şeklindedir. Tüm retina hastalıklarının tetkik ve tedavisinin yapılabildiği kliniğimizde, retina hastalıkları tetkiklerinde kullanılan fundus anjiyografisi (FFA), optik koherens tomografi (OCT) ve göz ultrasonografi cihazları, diyabete bağlı kanamalar, retina damar tıkanıklıkları ve retinada oluşan yırtıkların tedavisinde kullanılan argon lazer cihazı da bulunmaktadır. Kliniğimizdeki argon lazer cihazı multispot (aynı anda çok sayıda atış yapabilme) özelliğine sahiptir. Bu sayede lazer tedavisi hem daha hızlı hem de ağrısız bir şekilde yapılabilmektedir.

Diyabete bağlı ciddi görme kayıpları, retina dekolmanı, göz içi kanamalar, göz travmaları, makula deliği ve epiretinal membran cerrahisi gibi hastalıkların tedavisi vitrektomi ameliyatı (retina mikrocerrahisi) ile mümkün olmaktadır. Kliniğimizde en son teknolojik cihazlar ve konusunda uzman hekimler tarafından vitrektomi cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır. Sarı nokta hastalığı ileri yaşta ciddi görme kaybı ve körlük sebeplerinin başında gelmektedir. Kliniğimizde sarı nokta hastalığının teşhis, tedavi ve takibi alanında uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Sarı nokta hastalığı kuru ve yaş tip olarak ikiye ayrılır. Kuru tipte antioksidanlar ve vitamin kombinasyonu kullanılır. Yaş tipte lazer veya göz içine ilaç enjeksiyonu tedavileri uygulanır.

Retina hastalıklarına aşağıdaki hastalıklar örnek verilebilir:

•  Şeker ve hipertansiyon hastalığına bağlı kanamalar
•  Retina damar tıkanmaları
•  Retina dekolmanları / yırtıkları
•  Sarı nokta hastalığı
•  Doğumsal retina hastalıkları
•  Retina altında sıvı birikmesi, retina ödemi
•  Göz içine giren yabancı cisimler
•  Makula delikleri
•  Vitreoretinal yüzey bozuklukları
•  Retina tümörleri

Retina hastalığının belirtileri:

•  Ani veya yavaş görme kaybı
•  Kırık-eğri görme
•  Işık çakmaları
•  Göz önünde uçuşan koyu cisimler (uçuşan sinekler)
•  Görüşün perdelenmesi
•  Gelip geçici ve kısa süreli görme kaybı
•  Görüş alanında karanlık bölgeler oluşması

Şeker ve hipertansiyonun retinaya olumsuz etkileri

Şeker ve hipertansiyon hastalıkları vücudun tüm sistemlerini olumsuz etkiler ve ilk olarak en büyük olumsuz etkiyi gözde meydana getirir. Bu hastalıklar sonucu retinada damar genişlemeleri ve geçirgenlik bozuklukları sonucunda kanamalar, sıvı birikimleri ortaya çıkar.

Retina Hastalıklarının Tedavisi

Retinada erken teşhis, koruyucu medikal tedavi ve geç kalınmadan yapılacak lazer tedavisi, göz içine ilaç enjeksiyonu veya cerrahi müdahale hayati önem taşımakta ve kalıcı görme sorunlarının oluşmasını engellemektedir.

Glokom (Göz Tansiyonu)

Glokom halk arasında göz tansiyonu veya kara su olarak da bilinen ve görme sinirinde hasara yol açarak görme kaybı yapan bir hastalıktır. Hastalık erken evrelerde şikayete yol açmaz ve ancak ileri düzeyde hasar oluşunca hasta tarafından fark edilir. Meydana gelen sinir hasarının geri dönüşü olamamaktadır. Bu yüzden glokom hastalığının erken belirlenmesi çok önemlidir. Bunun için gerekli olan şeyler tecrübe ve teknolojik yönden üstün cihazlardır. Kliniğimizde glokom hastalığının teşhisi için en son teknolojik pakimetri (kornea kalınlık ölçümü), OCT (sinir lifi incelemesi) ve görme alanı tetkik cihazları bulunmaktadır. Ayrıca kliniğimizde glokomun lazer ile tedavisinde başarıyla uygulanan SLT (selektif lazer trabeküloplasti) cihazı bulunmaktadır. Kliniğimizde glokom tedavisinde uygulanan tüm cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Glokom kimlerde görülür?

  Göz içi basıncı normalden yüksek olan kişilerde glokom gelişme riski daha yüksektir; ancak göz içi basıncı yüksek olan herkeste glokom olabileceği anlamına gelmez.

  60 yaşın üzerindeki kişilerde glokom riski artmaktadır.

  Glokomun genetik ile ilişkisi olabilir. Ailesinde glokom olan kişilerde gelişme riski daha yüksektir.

  Şeker hastalığı ve guatr olan hastalarda glokom gelişme riski daha fazladır.

  Ciddi göz yaralanması,göz tümörleri ve kronik üveit veya iritis gibi göz iltihaplarında glokom görülebilir.

  Genellikle uzağı iyi görememe olarak bilinen miyopide glokom sıklığı yaklaşık iki misli artmıştır.

  Uzun süreli kortizon kullanımı (damla, ağızdan veya cilt pomadı vb. olarak) ikincil glokom gelişimine neden olabilir.

Yukarıda sayılan bulguları olan kişiler mutlaka glokom açısından bir göz hekimi tarafından muayenesi yapılmalıdır.

Glokomun sebepleri

Göz içinde salgılanan göz içi sıvısının boşalamamasına bağlı olarak göz içinde basınç yükselir. Bunun sonucu olarak yükselen göz içi basıncı da görme siniri hücrelerine zarar verir.

Glokomun belirtileri

  Sabahları belirginleşen baş ağrıları,

  Zaman zaman bulanık görme,

  Geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesidir.

Glokom Riskini Artıran Faktörler Nelerdir?

  Ailede glokom öyküsünün olması (genetik yatkınlık)

  35 yaşın üzerinde olunması

  Şeker hastalığı

  Şiddetli kansızlık veya şoklar

  Yüksek-düşük sistemik kan basıncı (vücut tansiyonu)

  Yüksek Miyopi

  Yüksek Hipermetropi

  Migren

  Uzun süreli kortizon tedavisi

  Göz yaralanmaları

Bu özelliklere sahip kişiler glokom hastalığı açısından normalden daha yüksek risk taşıdıkları için, görme sinirindeki hasarın erken tespiti amacıyla düzenli olarak göz muayenelerini mutlaka yaptırmalıdırlar.

Glokom Tedavisi

Glokom tedavi edilmeği takdirde körlükle sonuçlanan, geri dönüşümü olmayan bir hastalıktır. Glokomun tedavisinde başlıca üç yol mevcuttur:

İlaç Tedavisi

Burada amaç çeşitli ilaçlarla göz içi basıncını belirli seviyelerin altına indirmektir. Bu bir ilaç kullanarak olabileceği gibi birden fazla ilaç kullanarak da olabilir.

Cerrahi Tedavi

Burada amaç birden fazla ilaç kullanımına rağmen göz içi basıncı hala yüksek seyrediyorsa ve görme sinir hasarı devam ediyorsa uygulanır.

Lazer Tedavisi

İlk olarak; akut glokom krizi tedavisinde ve diğer gözün glokom krizine girmesinin engellenmesinde kullanılır. İkinci olarak kronik glokom vakalarında, göz içinde yapılan sıvının dışa çıkışını kolaylaştırmak için yapılmaktadır.

 

Konjenital Glokom (Bebeklerde Glokom)

Yeni doğan bebeklerde de göz tansiyonu yüksek olabilir. Bu hastalık başlangıçta belirti vermediği halde ilerledikçe bebeğin gözünün büyüdüğü dikkat çeker. Ayrıca ışığa bakamama, sulanma gibi belirtileri vardır. Tedavi edilmediği takdirde bebeğin görmesi kaybolacak ve görme yeteneğini kaybedecektir. Ancak yapılacak olan ameliyatla göz tansiyonu düşecek ve görme kaybı önlenecektir. Bazen bu bebeklerde birden fazla ameliyat gerekebilir.

Konjenital Glokomun Belirtileri

Gözün kornea tabakasında bulanıklık, beraberinde gözyaşı artışı, ışığa hassasiyet ve göz kapaklarında spazm bulunabilir. Göz tansiyonuna bağlı olarak gözlerde büyüme görülebilir. Erken tanı çok önemlidir. Hastalığın tedavisi cerrahidir. Uzun süreli takipleri gereklidir. Glokom tedavi edilmeği takdirde körlükle sonuçlanan, geri dönüşümü olmayan bir hastalıktır.

Pediyatrit Oftalmoloji ve Şaşılık

Çocuk muayenesi rutin olarak doğumdan hemen sonra, 1 yaşında, 3 yaşında ve ilkokul öncesi mutlaka yapılmalıdır. Kliniğimizde çocuk muayenesinin hem daha kolay hem daha doğru yapılmasını sağlayan PlusOptix cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz sayesinde tek bir ölçümle gözün kırılma kusuru ve kayma derecesi ölçülebilir ve aynı zamanda görüntüleme alınabilir. Bu cihazın bir diğer avantajı ise göze damla koymaya gerek kalmadan kırılma kusurunun ölçülebilmesidir. Bu sayede çocuğa rahatsızlık vermeden kısa sürede muayene yapılır. Kliniğimizde ayrıca şaşılık tedavisi ve cerrahisi ile göz tembelliğinin tedavisi de yapılmaktadır.

Şaşılık tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. İlk göz muayenesi için geç kalındığında ömür boyu sürecek görme azlığı sorunları ve estetik sorunlar oluşabilmektedir. Bundan dolayı doğum sonrası ve erken çocukluk döneminde çocukların göz şikayeti olmasa bile mutlaka bir göz hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmesi gereklidir.

Muayenede;

  Gözde paralelliğin kaybolması

  Çift görme

  Bulanık görme

  Baş veya yüzün bir yana dönük olması gibi durumlar tespit edilebilir.


Bazen bebeklerde yalancı kayma diye anlatılan, burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir durum görülebilir. Yalancı kaymanın gerçek kaymadan tam olarak ayırt edilebilmesi için mutlaka bir göz muayenesi yapılmalıdır.

Her zaman aynı gözde olması kayan gözün görmesinin daha az olduğunun belirtisidir ve gecikmeden kaymanın sebebinin ortaya konup tedavisinin gecikmeden planlanması gerekmektedir. Tedavisi geciktiğinde o gözde kalıcı göz tembelliği oluşmaktadır.

Her yaşta tedavisi yapılabilen şaşılığın tedavisinde;

• Gözlük: Gözlük ihtiyacın kaynaklanan ve gözlükle düzelen tip kaymalarda,
• Kapama Tedavisi: Kaymaya bağlı görmede tembellik varsa,
• Cerrahi müdahale: Doğuştan olan kaymalar, gözlük gerektirmeyen kaymalar, Gözlük takıldığı halde düzelmeyen kaymalar cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

Okuloplastik Cerrahi (Göz Estetiği)

Göz kapağındaki yapısal bozuklukların, göz torbalarının giderilmesi ve göz yaşı kanal tıkanıklığı operasyonları, protez göz ameliyatları da kliniğimizde yapılmaktadır.

Sarı Nokta (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu)

Merkezi görmeden sorumlu sinir tabakasının(retina) hastalığıdır. 55 yaşından sonra oldukça sık görülen ve yaş ilerledikçe sıklığı daha da artan ve ilerledikçe kalıcı görme kaybına yol açabilen bir hastalıktır.

Sarı nokta hastalığı kimlerde görülür?

 Sigara kullananlar

 55 yaşın üstündeki kişiler

 Kalıtımsal risk taşıyanlar

Risk faktörleri

Kişinin yaşı ve kalıtımsal özellikleridir. Diğer risk etkenleri ise hipertansiyon, sigara, beslenme şekli, lipid – kolesterol yüksekliği, güneş ışığına uzun süre maruz kalma ve şişmanlıktır.

Hastalığın belirtileri

 Görme kaybı

 Cisimleri, çizgileri eğri veya kırık görme

 Göz önünde karartılar

 Görme kalitesinde bozulma

Hastalığın kaç tipi vardır ve sonuçları

Hastalığın kuru ve yaş tip olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Kuru tip %90 oranında, yaş tipi ise %10 oranında görülür. Fakat görme kaybına yol açması yüzünden yaş tipte erken teşhis daha büyük önem taşır. Kuru tipe oranla daha hızlı ilerleyen hastalık, ani görme kaybı ile birlikte renkli görmenin ve kontrast hassasiyetinin bozulmasına, zamanla retina ve makulada oluşan yeni damarlarda kanama yapması sonucu körlüğe sebep olur.

Sarı nokta hastalığının tedavisi

Kuru tipte vitamin ile koruyucu tedavi, yaş tipte ise yeni damar oluşumunu ve kanamayı önleyici göz içine iğne tedavisi ve gerektiğinde lazer tedavisi uygulanır.

Sarı nokta tedavisinde uygulanan ilaç enjeksiyonu

Tedavi süresince göz içine enjeksiyon şeklinde kullanılan ilaç, göz arkasındaki göz hücreleri tarafından hastalık durumunda salgılanan ve yeni damar oluşturan proteini engelleyerek görme kaybını önler. 4 – 6 hafta aralıklarla göz içine enjekte edilen ilaç, sarı noktadaki yeni damar gelişimini durdurmakta ve hastanın şikâyetlerini azaltmaktadır. Enjeksiyon en az 3 kez uygulanır; ancak daha fazla uygulanan hastalar da vardır. Sarı nokta tedavi edilmez ise görme %95 oranında azalır ve körlüğe doğru gider.

Karatokonus Nedir?

Keratokonus gözün saydam tabakasının yani korneanın ilerleyici miyop ve astigmat ile birlikte incelmesi ve sivrileşmesiyle oluşan bir hastalıktır. Genellikle ergenlik döneminde başlayan hastalıktan hastalar ancak 20’li yaşlarında haberdar olurlar. Hastalık 20–40 yaş arasında ilerleme gösterip 40’lı yaşlardan sonra durağan döneme girer.

Keratokonusun sebepleri nelerdir?

Keratokonus hastalığının nedeni tam olarak bilinememekle birlikte, gelişiminde genetik ve mekanik travmalar en önemli rolü oynar.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

 Gözde sürekli alerji / kaşıntı olması (hafif göz irritasyonu)

 Devamlı ilerleyen miyopi ve astigmatın olması

Gözlüğe rağmen net görememek

 Işığa hassasiyetin artması

 Göz kamaşması


Bu belirtiler keratokonus hastalığı riskinin yüksek oranda olduğunun habercisidir.

 Keratokonusta 2 problem esastır;

 Görmede azalma

 Hastalıkta ilerleme

Tedavi Seçenekleri

•  Kontakt Lens
•  UV Cross-Linking Tedavisi (Moleküler düzeyde çapraz bağlanma): UV – Cross-Linking ameliyatı, UVA ışığı ve Riboflavin kullanılarak korneanın kollajen moleküllerine etki edip, kornea mekaniğini arttırarak keratokonus hastalığındaki ilerlemeyi durdurabilir. Cross-Linking tedavisi keratokonusun ilerlemesini durduran tek tedavi yöntemidir.

ROP – Prematüre Retinopatisi (ROP) Nedir?

Bebeklerin gözlerindeki damarlar, doğuncaya kadar gelişir.37 haftadan daha erken doğan bebeklerde bu gelişme tamamlanmadığı için doğduktan sonra da devam eder. Bu damarların çeşitli nedenlere bağlı olarak anormal şekilde gelişimi prermatüre retinopatisi denilen, tedavi edilmediği takdirde körlüğe sebep olan bir duruma yol açar.

Prematüre Retinopatisi En Çok Hangi Bebeklerde Görülür?

Normal bir gebelik 40 haftadır. 37 hafta tamamlanmadan önce doğan, 2.500 gramdan az olan bebeklerde görülme olasılığı fazladır.32 haftadan önce doğan ve 1000 gram altında olan bebeklerde görülme olasılığı çok daha yüksektir.

Bebeklerin Göz Muayenesi Ne Zaman Yapılmalıdır?

• 31 haftadan önce doğan tüm prematüre bebekler 31. haftada;
• 31. hafta ve sonrasında doğan bebekler doğumdan 4 hafta sonra mutlaka bir göz hekimi tarafından ROP muaynesi yapılmalıdır.

Prematüre Bebekler Ne Kadar Süre Takip Edilmelidir?

Prematüre bebekler 45-46 haftalık oluncaya kadar belli aralıklarla ROP muayenesi yapılmalıdır. Daha sonrasında yılda bir kontrol muayenesi yapılmalıdır.

Diyabet ve Göz

Diyabet (Şeker Hastalığı) yaşam boyu süren, şeker yüksekliği ile seyreden, kontrol altında tutulmadığı takdirde bütün organlarda hasarlar yapan bir hastalıktır. Diyabette göz sorunları geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, takip ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına kadar giden “diyabetik retinopati” ye yol açabilir.

Kimler Diyabetik Retinopati Açısından Risk Altındadır?

süresi uzadıkça diyabetik retinopati görülme riski de artar. Diyabet süresi 15 yıl üzerinde olanların yaklaşık %75’inde, yani 4 hastadan 3’ünde diyabetik retinopati saptanır. Diyabet süresi attıkça, ayrıca kalp hastalığının, böbrek hastalığının, hipertansiyonun varlığı bu risk daha da artar.

Diyabetli Hastalarda Göz Muayenesinin Önemi

Göz dibinde ilk lezyonlar diyabet başlangıcından yaklaşık 5 yıl sonra görülmeye başlanır. Ancak düzensiz diyabeti olan hastalarda daha erkende görülebilir.

Gözlerde diyabete bağlı hasar başlamış ise tüm organlarda başlamış demektir. Bu nedenle diyabet tedavisi ve takibinde gözlerin ve göz dibi muayenesinin önemi çok fazladır.

Hastanın hiçbir şikâyeti olmasa bile yılda bir kez göz dibi muayenesi tekrarlanmalıdır. Ancak gözlerinde hasar saptanan diyabet hastaları 3-4 ayda bir kontrol edilmelidirler.

Göz dibi muayenesi, ışık kaynağı ve özel lenslerle küre şeklindeki gözün iç duvarı retinanın incelenmesidir. Bu muayene sonucunda gerekirse ilave tetkiklerle diyabete bağlı oluşan hasarlar tespit edilebilir.

Çocuk Göz Sağlığı

Pek çok önemli göz hastalığı küçük yaşlarda ortaya çıkar. Ancak erken teşhis ve doğru tedavi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. 0-16 yaşlarındaki çocuklarda göz muayenesi hiçbir şikâyet yoksa;

  Doğumdan sonraki ilk aylarda,

  İlk 1 yaşında

  Şikâyeti olsun ya da olmasın 3 yaşında,

  Okula başlamadan önce,

  Okul süresince düzenli göz muayenesinin mutlaka yapılması gereklidir.