Göğüs Cerrahisi bölümünde göğüs kafesi içinde yer alan organlarda görülen hastalıkların tanı ve tedavisinde gerektiği takdirde cerrahi hizmet sunulmaktadır.

Hastanelere bağlı Göğüs Cerrahisi bölümlerine başvuran kişilerin durumu; onkoloji, göğüs hastalıkları uzmanları ve radyoloji uzmanlarının da dâhil olduğu bir ekip tarafından multidisipliner yaklaşımla değerlendirilmektedir.

Göğüs Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Göğüs Cerrahisi bölümlerinde; majör akciğer rezeksiyonları, trakeal rezeksiyon, bronkoplasti, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, rijit ve fiberoptik bronkoskopi, mediyastinoskopi, videotorakoskopi (VATS), toraks cerrahi grubu toraks acilleri için (trakeobronşial ve ösofageal yabancı cisimlerin çıkartılması dahil) durumlarında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Özellikle akciğer, özofagus, trakea, mediasten, akciğerlerin metastatik kanserleri, mezotelyoma, sarkoma, torasik outlet sendromu, timoma gibi hastalıklarla beraber, akciğer boşluğundaki organların selim hastalıkları ve habis plevral efüzyonların tedavisinde girişimsel yaklaşımlar kullanılarak müdahale etmek yine Göğüs Cerrahisi bölümlerinin kapsamındadır.