Enfeksiyon Hastalıkları, mikroorganizmalar (bakteri, virüs, parazit) tarafından vücudumuzda meydana getirilen, hem ülkemizde hem de tüm dünya ülkelerinde en sık görülen hastalıklar grubunu oluşturur.

Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde, yüksek ateşle seyreden hastalıklar (grip, soğuk algınlığı, ishal, besin zehirlenmeleri, yılancık, tifo, bruselloz, viral hepatitler, menenjit, sıtma), bağırsak solucanları gibi paraziter hastalıklar, osteomyelit, cerrahi alan enfeksiyonları gibi özel hastalıkların tetkik, tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Ayrıca son yıllarda önem kazanan seyahat hekimliği ve erişkin aşılama programları da Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde uygulanmaktadır.

 

Bazı enfeksiyon hastalıkları ise şunlardır:

A Grubu Beta hemolitik streptokoklar, bakteri türü mikroplardır. Özellikle, kış aylarında kapalı ortamlarda bir arada bulunan insanlarda boğaz iltihaplanmalarına (farenjit) neden olurlar. Streptokoklar, solunum yollarından havayla çıkan damlacıkların insandan insana geçmesiyle bulaşırlar.

Helmint yumurtalarının yutulması ya da larvalarının cildi delerek organizmaya girmesi sonucunda ortaya çıkan paraziterinfeksiyonlardır.

İshal (diyare), günlük dışkılama sayısının (2-3 kezden) ve miktarının normalden (200 gram) fazla, kıvamının ise sulu olması halidir. İnfeksiyöz ya da infeksiyöz olmayan birçok nedenle ortaya çıkabilir.

Bir diğer adı da enterik ateş olan tifo ve paratifo hastalıkları hemen hemen aynıdır, tek farkları hastalıkları oluşturan mikroplardır. Bilinç bulanıklığı, düşmeyen ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ile karakterize hastalık; kirli besinler ve sularla ağız yolundan bulaşır, bazı ülkelerde zaman zaman salgınlar yapar, tedavi edilmezse ölümle bile sonuçlanabilir.

Çeşitli coğrafyalarda farklı enfeksiyonlar görülmesine rağmen, gelişmiş ülkelerde bile tüberkülozdan viral hepatite kadar çok çeşitli bulaşıcı hastalıklar yaygın olarak görülüp, hızlı tanı ve uygun tedavi gerektirir.

Son yıllarda hastanelerde, en önemli sorunlardan biri olan hastane enfeksiyonlarının görülmemesi için gerek hastane alt yapısı gerekse çalışma prensipleri olarak tüm önlemler alınmıştır. Hava ve yüzey dezenfeksiyonları en güncel ve en güvenilir yöntemlerle yapılmaktadır.