Hasta Kayıt Aydınlatma Metni

HASTA KAYIT AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özel Sevgi Hastanesi tarafından hazırlanmıştır. Kurumumuzca, fiziki olarak çalışanlarımıza veya internet sitemizden kayıt oluşturmak suretiyle hastalarımıza ait ad–soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası verileri tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak internet sitemizden kayıt oluşturmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz gizli tutulacaktır. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Özel Sevgi Hastanelerine iletebilirsiniz.