T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığınca kamu, üniversite ve özel hastanelerde Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Doku Tipleme Laboratuvarları ile Genetik Hastalıklar Tanı merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir.

Bu proje kapsamında  sağlık hizmeti sunucularında;

 • Hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak,
 • Test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak,
 • Tetkik sonuçlarını standardize etmek,
 • Gereksiz test istemini önlemek,
 • Klinik karar süreçlerini kolaylaştırmak,
 • Kalite ve verimliliği arttırmak
 • Klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişinin sağlanması amaçları ile 7 adet proje basamağı oluşturulmuştur. Bunlar:
 • Akılcı Test İstem Prosedürü,
 • Konsültasyon İstem Prosedürü,
 • Onay Destek Sistemi Kullanım Prosedürü,
 • Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları,
 • Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu,
 • Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu,
 • Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi

 

Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek adına Sevgi Hastaneleri olarak Sağlık Bakanlığımızın Akılcı Laboratuvar Kullanımı projesine  dahil olmuş bulunmaktayız. Bu proje kapsamında hangi testin nerede yapıldığını gösteren “BU TEST NEREDE YAPILIYOR?” sistemine http://ckysweb.saglik.gov.tr/labtestlerapp/testlabara.aspx adresinden giriş yapabilirsiniz. Bu sistem ile aranmak istenen herhangi bir testin hangi ilde, hangi kurumda, hangi laboratuarda, nasıl yapıldığı bilgisine ulaşılabilecektir.