yavuzuluca

Uzm. Dr.Yavuz Uluca

Kardiyoloji
Paşaalanı Özel Sevgi Hastanesi

Genel Bilgiler

İLGİ ALANLARI
• Kalp yetmezliği
• Hipertansiyon
• Kalp damar tıkanıklığı
• Kol ve bacak damar tıkanıklığı
• Kalp Ritim bozuklukları
• El bileği ve kasıktan anjio-stent işlemleri

Çalışma saatleri
Hafta içi: 08:30-17:30
Cumartesi: 08:30-13:30

PROFİL

1970 yılında Bayburt’ta doğdum. 2022 yılından itibaren Özel Sevgi Hastanesi’nde Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım.

EĞİTİM

 • 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ SAMSUN / 1987-1994
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKULTESİ KARDİYOLOJİ ABD KONYA-UZMANLIK EĞİTİMİ / 1995-1999

MESLEKİ DENEYİM

 • ÖZEL SEVGİ HASTANESİ BALIKESİR-UZMAN DOKTOR / 2022-HALEN
 • ÖZEL İÇERENKÖY BAYINDIR HASTANESİ-UZMAN DOKTOR / 2010-2022
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ-UZMAN DOKTOR / 2003-2010
 • YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VAN-UZMAN DOKTOR / 1999-2003
 • VAN 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI PRATİSYEN DOKTOR / 1994-1995

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • İskemik Kalp Hastalıkları

 • Taşikardi

 • Hipertansiyon

 • Aterosklerotik koroner Arter Hastalığı

 • Miyokart İnfarktüsü

 • Aort yetmezliği

 • Mitral Kapak Yetmezliği

 • Kardiyak Aritmiler

 • Kardiyak Arrest

 • Kardiyak Tümörler

 • Primer Tümörler

 • Anjina Pektoris

 • Aort Darlığı

 • Periferik Arter Hastalıkları

 • Endokard Hastalıkları

 • Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı

 • Pulmoner Yetmezlik

 • Kardiyomiyopati

 • Perikard Tamponadı

 • Perikardiyal Efüzyon

 • Pulmoner Stenoz

 • Trisküspit Stenozu

 • Wolf Parkinson White Sendromu

 • Pulmoner Hipertansiyon

 • Kalp Yetersizliği

 • Mitral Kapak Darlığı

 • Akut Koroner Sendromu

 • Akut Miyokardit

 • Atriyal Miksoma

TEŞHİS & TEDAVİ YÖNTEMLERİ
 • Balon Anjioplasti

 • Bt Koroner Anjiografi

 • Dobutamin Stress Ekokardiyografi

 • Efor Testi (Treadmil)

 • Ekokardiyografi (Echo

 • Eko)

 • El Bileğinden Anjiografi

 • Elektrokardiyografi (Ekg)

 • Geçici Kalp Pili

 • Kardiyak Kateterizasyon

 • Kardiyoversiyon

 • Koroner Anjiografi

 • Koroner Stent Yerleştirilmesi

 • Kol ve bacak damarlarının anjio

 • balon ve stent işlemleri

 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

 • Perkütan Translüminal Koroner Angioplasti (Ptca)

 • Ritm Holter (24 Veya 48 Saat)

 • Sağ Kalp Kateterizasyonu

 • Stress Ekokardiyografi

 • Tanısal Koroner Anjiografi

 • Tansiyon Holter

 • Tee (Transözofageal Ekokardiyografi)

 • 3D Ekokardiyografi