serhatçelikkanat

Uzm. Dr. Serhat Çelikkanat

Radyoloji
Özel İzmiryolu Sevgi Hastanesi

Genel Bilgiler

İLGİ ALANLARI
• Koroner arter ve Kardiyak görüntüleme
• Kas-İskelet sistem görüntüleme
• Girişimsel Radyoloji
• Meme görüntüleme

Çalışma Saatleri

Pazartesi – Cuma: 08.30 – 17.30
Cumartesi: 08.30 – 13.30

UZMANLIKLAR

HASTALIKLAR

• Meme Kanseri
• Karaciğer Kanseri
• Koroner Arter Hastalığı
• Yumuşak doku Biyopsi
• Varis (Doppler)
• Varikosel
• Erektil Disfonksiyon
• Dijital Mamografi
• Kardiyak BT anjiyografi
• HSG (Histerosalpingografi)
• Kemik Dansitometri (Kemik Yoğunluğu Ölçümü)
• Penil doppler (Erektil disfonksiyon) ultrasonografi
• Beyin tomografi
• Boyun tomografi
• Nazofarenks tomografi
• Maksillofasiyel tomografi
• Temporal kemik tomografi
• Paranazal sinüs tomografi
• Orbita tomografi
• Toraks (akciğer) tomografi
• Kontrastlı (İlaçlı) tomografi
• Karaciğer dinamik tomografi
• Abdominal (Üst-Alt) tomografi
• Pelvik tomografi
• Kas-İskelet Sistem (Omuz, Diz, Kalça, Ekstremite, Dirsek, El-El bileği, Ayak-Ayak bileği) tomografi
• Vertebra (Servikal, Torakal, Lomber) tomografi
• Beyin MR
• Baş-Boyun MR anjiyografi (venöz-arteryel)
• Boyun MR
• Nazofarenks MR
• Orbita MR
• Hipofiz MR
• Kulak MR
• MRCP (MR Kolanjiyopankreatografi)
• Batın (Üst-Alt) MR

HASTALIKLAR

• Pelvik MR
• Meme MR
• Servikal-Torakal-Lomber MR
• Kas-İskelet Sistem (Omuz, Diz, Kalça, Ekstremite, Dirsek, El-El bileği, Ayak-Ayak bileği) MR
• Tiroid biyopsi
• Lenf nodu biyopsi
• Yumuşak doku biyopsi
• Kitle biyopsi
• Meme biyopsi
• Meme işaretleme
• Karaciğer biyopsi
• Prostat biyopsi
• Perkütan nefrostomi yerleştirme
• Perkütan drenaj (assit-apse) işlemleri
• Tru-cut biyopsi (kesici iğne biyopsi)
• Tüm batın ultrasonografi
• Hepatobiliyer (Safra kesesi, Safra yolları) ultrasonografi
• Üriner sistem (Böbrek, Prostat, Mesane) ultrasonografi
• Pelvik doppler (Rahim, Yumurtalık) ultrasonografi
• Obstetrik doppler ultrasonografi
• Meme Ultrasonografi
• Boyun ultrasonografi
• Lenf nodu ultrasonografi
• Tiroid ultrasonografi
• Transkranyal (Yenidoğan beyin) ultrasonografi
• GKD (Yeni doğan kalça) ultrasonografi
• Skrotal doppler (Testis) ultrasonografi
• Alt ekstremite (bacak) arteryel sistem doppler ultrasonografi
• Alt ekstremite (bacak) venöz sistem doppler ultrasonografi
• Üst ekstremite (kol) arteryel sistem doppler ultrasonografi
• Üst ekstremite (kol) venöz sistem doppler ultrasonografi
• Karotis-vertebral arter doppler ultrasonografi
• Renal (böbrek) renkli doppler ultrasonografi

Sağlık Rehberi