hasançelik

Uzm.Dr. Hasan Çelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Paşaalanı Özel Sevgi Hastanesi

Genel Bilgiler

İLGİ ALANLARI
• Sağlıklı bebek ve çocuk izlemi
• Çocuk gelişim takibi
• Aşılar
• Beslenme

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08:30-17:30
Cumartesi: 08:30-13:30

UZMANLIKLAR

HASTALIKLAR

- Akut Bronşit
- Akut Bronşiyolit
- Allerjik Rinit
- Ateşli hastalıklar
- Sebebi bilinmeyen Ateş
- Boğaz Enfeksiyonu
- Büyüme ve Gelişme Problemleri
- İshal
- Aftöz Stomatit
- Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)
- Akdeniz Anemisi (Talasemi)
- Akut Eklem Romatizması
- Akut Gastroenterit(İshal)
- Kanlı ishal
- Kronik ishal
- Akut Romatizmal Ateş
- Alerjik Deri Hastalıkları
- Konjonktivit
- Alerjik Rinit (Saman Nezlesi)
- Allerjik Astım
- Dermatitler
- Alt ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyoları
- Amipli Dizanteri
- Atopik Dermatit
- Bademcik İltihabı
- Bağışıklık Sistemi Problemleri
- Bayılma
- Senkop
- Bebeklerde Gaz Sancısı (kolik)
- Besin (Gıda) Alerjisi
- Pnömoni(Zatürre)
- Bulaşıcı Hastalıklar
- Büyüme Ve Gelişme Geriliği
- Büyümüş Lenf Bezleri
- Çocuk Alerjileri
- Genel Pediatri
- Çocuklarda Baş Ağrısı
- Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
- Çocukta Kulak Hastalığı
- Demir Eksikliği Anemisi
- D ve B12 vitamini eksiklikleri
- Enürezis Nokturna (Gece Alt Islatma)
- Ergenlikte obezite
- Febril Konvülsiyon
- Epilepsiler
- Göbek İltihabı
- Hemanjiyomlar
- Henoch-Schönlein Purpurası
- Hepatitler
- Idrar Yolları Iltihabı
- İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)
- Sistit
- Jüvenil Romatoid Artrit
- Kabızlık
- Kalp Çarpıntısı
- Kalpte üfürümler
- Kan Hastalıkları
- Kawasaki Hastalığı
- Kızamık
- Kistik Fibrozis
- Kulak Ağrısı
- Kulak Enfeksiyonları
- Lenf Bezi Büyümesi (Lenfadenopati)
- Mide Ağrısı
- Karın ağrıları
- Nötropeniler
- Orta Kulak İltihabı
- Piyelonefrit
- Prematürite
- Reaktif Artrit
- RSV Enfeksiyonu
- Rotavirüs İshali
- Sarılık
- Sık Tekrarlayan Enfeksiyon
- Su Çiçeği
- Taşikardi
- Tonsillit
- Vezikoüreteral Reflü
- Ürtiker(Kurdeşen)
- Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (Üsye)
- Viral Enfeksiyon
- Yenidoğan Sarılığı
- Gastroözefagial Reflü hastalığı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

- Aşı takibi
- Çocuk Enfeksiyon hastalıklarının tanısı ve tedavisi
- Çocukta gelişimi izleme
- İdrar yolu Enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi
- Sık Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuk
- Yenidoğan Takibi
- Aile ve Çocuk Danışmanlığı
- Alerji tanı ve tedavileri
- Anne Sütü ve Anne Beslenmesi
- İnek sütü protein alerjisi takip ve tedavisi
- Astım Tanı ve Tedavisi
- Aşılama ve Bağışıklama
- Bronşit tanı ve tedavi
- Büyüme takibi
- Çocuk beslenme bozuklukları izleme
- Çocukluk çağı alerji hastalıklarının erken tanısı
- Emzirme Danışmanlığı
- Enfeksiyon Tedavileri
- Gelişimsel bozuklukların erken tanısı
- Lenfadenopatili çocuk Takibi
- PFAPA Hastalığı takip ve tedavisi
- Nefes Darlığı Tanı ve Tedavisi
- Prematür bebeklerin takibi
- Yenidoğan işitme taraması