bozkurtcumalı

Uzm. Dr. Bozkurt Cumalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Paşaalanı Özel Sevgi Hastanesi

Genel Bilgiler

İLGİ ALANLARI
• Sağlıklı bebek ve çocuk izlemi
• Çocuk gelişim takibi
• Aşılar
• Beslenme

Çalışma Saatleri

Pazartesi – Cuma: 08.30 – 17.30
Cumartesi: 08.30 – 13.30

UZMANLIKLAR

HASTALIKLAR

- Ateşli Havale (Febril Konvülziyon)
- Ateşsiz Havale
- Baş Ağrıları
- Baş Dönmesi
- Bayılma
- Beyin Anomalileri
- Beyin Felci (Serebral Palsi, Spastik Felç)
- Çift Görme
- Denge Bozukluğu
- Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
- Epilepsi (Sara)
- Febril Konvülziyon (Ateşli Nöbet)
- Felç (İnme)
- Gerilim Tipi Baş Ağrısı (Stres Baş Ağrısı)
- Guillain-Barre Sendromu
- Güçsüzlük (Kas Zayıflığı)
- Hareket Bozuklukları
- Havale (Konvülziyon, Nöbet, Kriz)
- Hipotonik (Gevşek) Bebek
- Kas Hastalıkları
- Kasılma Nöbeti
- Katılma (Soluk Tutma) Nöbetleri
- Katılma Nöbeti ve nöbeti taklit eden diğer durumlar
- KİBAS (Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu)
- Konuşma Bozuklukları (Konuşma Gecikmesi)
- Menenjitler
- Mental Retardasyon (Zeka Geriliği)
- Migren (Yarım Baş Ağrısı)
- Motor Mental Retardasyon
- Nörometabolik Hastalıklar
- Nöromuskuler Hastalıklar
- Otistik Spektrum Bozukluklar
- Otizm
- Prematürite
- Sara (Epilepsi) Hastalığı
- Serebral Palsi (Beyin felci)
- Spastik Displeji
- Spastik Engelli Çocuk, Çevresel Sinir Sistemi Ve Kas Hastalıkları,
- Uyku Bozukluğu (İnsomnia, Uykusuzluk),
- Yürüme Bozuklukları,
- Yürüme Gecikmesi

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

- Aile ve Çocuk Danışmanlığı
- Elektroensefalografi (EEG)
- Gelişim Testi (Zihinsel Ve Fiziksel Gelişim)