erdalkalcı

Op. Dr. Erdal Kalcı

Üroloji
Özel İzmiryolu Sevgi Hastanesi

Genel Bilgiler

İLGİ ALANLARI
•Kısırlık (infertilite)
•Prostat hastalıkları
•Ürolojik kanserler
•Çocuk ürolojisi

Çalışma Saatleri

Pazartesi – Cuma: 08.30 – 17.30
Cumartesi: 08.30 – 13.30

UZMANLIKLAR

HASTALIKLAR

-İdrar Yolu Enfeksiyonu
-İnfertilite (Kısırlık)
-Prostat Hastalıkları
-Üriner Sistem Taşları (Böbrek Ve İdrar Yolları Taşı)
-Ürolojik Tümörler
-Varikosel
-Adölesan Varikosel (Gençlerde Varikosel)
-Adrenal Bez (Böbrek Üstü Bezi) Hastalıkları
-Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)
-Altını Islatma Problemi
-Antenatal Hidronefroz (Doğum Öncesi Hidronefroz)
-Aşırı Aktif Mesane
-Balanit (Penis Başı İltihabı)
-Balanopostit (Penis Başı Ve Sünnet Derisinin İltihabı)
-Balayı Empotansı (Gerdek Gecesi Empotansı)
-Boşalma (Ejakülasyon) Bozuklukları
-Böbreğin Kistik Hastalıkları
-Böbrek Atardamarı Tıkanıklığı (Renal Arter Trombozu)
-Böbrek Çıkış Darlığı (Üreteropelvik Bileşke Darlığı)
-Böbrek İltihabı (Piyelonefrit)
-Böbrek Kanseri
-Böbrek Kisti
-Böbrek Taşı
-Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları (Adrenal Bez Hastalıkları, Sürrenal Bez Hastalıkları)
-Böbrek Üstü Bezi Tümörü (Adrenal Bez Tümörü, Sürrenal Bez Tümörü)
-Böbrek Üstü Bezi Yetmezliği (Adrenal Yetmezlik)
-BPH (Benign Prostat Hiperplazisi / Prostat Büyümesi)
-Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
-Cinsel Gelişim Bozuklukları (İnterseks, Cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları)
-Cinsel İsteksizlik (Erkek)
-Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
-Çocuk Hidrosel (Su Fıtığı)
-Çocuk Taş Hastalıkları
-Ekstrofi Vezika (İdrar Kesesi Ön Duvarı Yokluğu)
-Epididimit (Meni Kanalı İltihabı)
-Epispadias (Dış İdrar Kanalı Üstünün Açık Olması)
-Erkek Kısırlığı
-Erkeklerde İdrar Kaçırma
-Erkeklerde Sertleşme Sorunu
-Gece İşemesi (Enürezis, Alt Islatma)
-Genital Siğil (hpv)
-Genital Ülser
-Gömük Penis
-Hatalı Sünnet (Sünnet Hatası)
-Hidronefroz (Böbrek Şişmesi)
-Hidrosel (Testis Torbasında Sıvı Toplanması)
-İdrar Yapma Bozukluğu
-İdrar Kaçırma (İdrar İnkontinansı)
-İdrar Kesesi Sarkması (Sistosel)
-İdrar Tıkanması (Akut Üriner Retansiyon)
-İdrar Torbası İltihabı
-İdrar Yaparken Yanma (Dizüri)
-İdrar Yolu Taşı
-İktidarsızlık (Erektil Disfonksiyon, İmpotans, Sertleşme Sorunu)
-İnmemiş Testis
-İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu)
-İşeme Bozuklukları
-Kanlı İdrar (Hematüri)
-Kanlı Meni (Hemospermi)
-Kronik Prostatit
-Küçük Penis (Mikropenis)
-Makat Sarkması (Rektal Prolapsus)
-Megaüreter (Üreter Genişlemesi)
-Meni Kanalı Tıkanıklığı
-Mesane (İdrar Kesesi) Kanseri
-Mesane İltihabı (Sistit)
-Mesane Küçülmesi (İdrar Kesesi Hacminde Yetersizlik)
-Nörojen Mesane (Mesane Felci, Spastik Mesane)
-Parafimozis (Sünnet Derisinin Penis Başını Boğması)
-Pelvik Organ Sarkması
-Penis Eğriliği
-Penis Kanseri
-Penis Kırılması (Penil Fraktür)
-Penis Kopması
-Penis Yaralanması
-Plazma Kinetik (Kansız) Prostat Ameliyatları
-Posterior Üretral Valv (Dış İdrar Kanalında Kapakçık)
-Priapizm (Uzamış Ve Ağrılı Ereksiyon)
-Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma
-Prostat Büyümesi (BPH, Benign Prostat Hiperplazisi)
-Prostat Enfeksiyonu
-Prostat Kanseri
-Prostatit
-Rahim Sarkması (Uterosel)
-Rektum Sarkması (Rektosel)
-Sistit (Mesane İltihabı, İdrar Kesesi İltihabı)
-Sperm Hücresi Yokluğu (Azospermi)
-Sperm Sayısında Azalma (Oligospermi)
-Taş Hastalığı
-Tembel Mesane
-Testis İltihabı (Orşit)
-Testis Kanseri
-Testis Torsiyonu (Testis Burkulması)
-Utangaç Testis (Retraktil Testis)
Üremi (Kanda Üre Yüksekliği)
-Üreter (İdrar Yolları ) Taşları URS Ve RIRS
-Üreter Genişlemesi (Megaüreter)
-Üreter Kanseri (İç İdrar Kanalı)
-Üreter Mesane Bileşke Darlığı (Üreterovezikal Darlık)
-Üreterovezikal Darlık (Üreter Mesane Bileşke Darlığı)
-Üretra Darlığı (Dış İdrar Kanalı Darlığı)
-Üretra Kanseri (Dış İdrar Kanalı)
-Üriner Enfeksiyon (İdrar Yolları Enfeksiyonu)
-Üriner Sistem Anomalisi
-Üriner Sistem Enfeksiyonu (Üse)
-Üriner Sistem Yaralanmaları
-Üriner Tıkanıklık
-Vajen Tepesi Sarkması (Vault Prolapsus)
-Vezikoüretral Reflü
-VUR (Vezikoüreteral Reflü, Böbrek Reflüsü)
-Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

-Erkek üreme ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisi
-Ürolojik Kanserler Ve Tedavisi
-Androlojik işlemler
-Böbrek taşı cerrahisi
-Böbrek tümörü tedavisi
-Böbrek ultrasonu
-Endoskopik böbrek taşı tedavisi
-Endoüroloji
-ESWT Tedavisi
-Flexable Üreteroskopi
-Flexible URS
-İdrar kaçırma tedavileri
-Kapalı-açık prostat ameliyatı
-Kısırlık tedavisi
-Laparoskopik nefrektomi
-Mesane kanser ameliyatı
-Mesane taşı (Açık cerrahi)
-Mikro Tese
-Penis eğriliği (penil rotasyon) tedavisi
-Penis estetiği
-Penis protezi
-Prostat tedavisi
-Rekonstrüktif Üroloji
-Sistoskopi
-Sünnet
-Şok dalga tedavisi

Sağlık Rehberi