salimkatar

Doç.Dr. Salim Katar

Paşaalanı Özel Sevgi Hastanesi

Genel Bilgiler

İLGİ ALANLARI
•Bel Fıtığı
•Boyun Fıtığı
•Beyin Tümörleri
•Omurga Kırığı
•Omurga Stabilizasyon Ameliyatları

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08:30-17:30
Cumartesi: 08:30-13:30

UZMANLIKLAR

HASTALIKLAR

Bel Fıtığı
Boyun Fıtığı
Adenokarsinom
Ailesel Tümör Sendromları
Anensefali
Anevrizma (Kafa İçi Damar Genişlemesi)
Ankilozan Spondilit
Araknoid Kist Ve Syringomyeli
Ayak Ağrıları
Baş Dönmesi
Baş Ve Yüz Ağrısı
Bayılmalar
Bel Ağrısı
Bel Kayması
Beyin Apsesi
Beyin Damarlarındaki Problemler
Beyin Enfarktüsü
Beyin Fıtıklanması
Beyin Hastalıkları
Beyin Kanamaları
Beyin Kireçlenmesi
Beyin Tümörleri
Beyincik Sarkması
Beyinde Damar Tıkanıklığı
Boyun Ağrısı
Eklem Kireçlenmesi (Omurga Eklemi)
Ewing Sarkomu
Felç (İnme)
Glial tümörler
Gullian Barre Sendromu
Hareket Bozuklukları
Hareketin Arttığı Bozukluklar
Hareketin Azaldığı Bozukluklar
Hemipleji
Hidrosefali
Hipofiz Adenomları
Horner Sendromu
Inme
Kafa Travmaları
Kafaiçi Kanamalar
Kafaiçi Tümörler
Karpal Tunel Sendromu
Kas Hastalıkları
Kibas (Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu)
Kifoz
Kist (Kafa İçi)
Kitle Lezyonu (Kafa içi)
Koma
Konuşma Ve Yüksek Kortikal Bozukluklar
Lomber Disk Hernisi (Bel Fıtığı)
Lomber Kitle
Menenjit
Meningomiyelosel
Mide Bulantısı
Migren
Miyelit
Nörolojik Hastalıklar
Nöropati
Omurga Kırığı
Omurga Stabilizasyon (İnstrumentasyon) Ameliyatları
Omurga Tümörleri
Omurilik Felci
Omurilik Kanal Darlığı
Omurilik Problemleri
Omurilik Tümörleri
Omurilikte Kitle
Periferik Sinir Hastalıkları
R51 Baş Ağrısı
Rezektif Epilepsi Cerrahisi
Sara (Epilepsi)
Serebrospinal Sıvı Analizi
Servikal Myelopati
Sinir Sıkışması
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinirsel Ağrılar
Skolyoz
Spina Bifida
Subdural Hemoraji
Torasik Outlet Sendromu
Tremor (Titreme)
Trigeminal Nevralji
Ur (tümör)
Vertigo
Beyin Tümörleri

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ağrı Pompası
Ameliyatsız boyun ve boyun fıtığı tedavisi
Apse Insizyonu Ve Drenajı
Bel-Sırt-Boyun Ağrıları Tanı Ve Tedavisi
Beyin Pili Programlanması
Boyun fifitiği cerrahisi
Derin Beyin Stimülasyonu
Disk Protezi Uygulaması
Diskektomi
Endovasküler Embolizasyon
Fasial Paralizi
Korpus Kallozotomi(Epilepsi Cerrahisi)
Kraniotomi
Laserasyon Onarımı
Lezyonektomi (Beyin)
Lobektomi
Lop Rezeksiyonu(Epilepsi Cerrahisi)
Mikrodiskektomi
Nöroonkolojik Cerrahi
Omurga ağrılarında enjeksiyonlar
Omurga Cerrahisi
Omurga ve beyin biyopsisi
Servikal Anterior - Posterior Cerrahi
Tam (Full) Endoskopik Disk Cerrahisi